REKLAM

Med mer än 25 års erfarenhet som

Art Director, 17 år på en medelstor Reklambyrå och därefter i egen regi,
kan jag hjälpa dig med logotyper, foldrar, kataloger, illustrationer, företagspresentationer, annonser, hemsidor, e-nyhetsbrev etc.

 

Kontakta mig för en offert!

NÅGRA JOBBEXEMPEL

reklam       foto       trädgård       kontakt

© Glint 2021