REKLAM

Med mer än 25 års erfarenhet som Art Director, 17 år på en medelstor Reklambyrå och därefter i egen regi, kan jag hjälpa dig med logotyper, foldrar, kataloger, illustrationer, företagspresentationer, annonser, hemsidor,

e-nyhetsbrev etc.

NÅGRA JOBBEXEMPEL

reklam       foto       trädgård       kontakt

© Glint 2022